Disclaimer

Disclaimer voor www.gezondheidspleinkruitmolen.nl

De verschillende partijen van gezondheidsplein Kruitmolen, hierna te noemen GPK, behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De GPK spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GPK. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GPK.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GPK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GPK. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GPK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor het gebruik van foto’s, video’s is toestemming verleend door de betrokkenen personen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

(voor specifieke disclaimer zie websites van de verschillende partijen van het GPK)

 


Contactgegevens

gezondheidsplein Kruitmolen
Kruitmolenlaan 185
4337 KP Middelburg
info@gezondheidspleinkruitmolen.nl